Newsletter Valores Veri – kwiecień 2021

  Piotr S. WAJDA informuje: Od rekordowej ceny złota w dolarach amerykańskich w sierpniu 2020 r. cena złota porusza się w tendencji spadkowej. Ważną przyczyną takiego rozwoju sytuacji jest fakt, że „rentowność” obligacji w USA w ostatnich miesiącach znacznie się umocniły. Na początku sierpnia 2020 r. dziesięcioletnia obligacja rządowa USA osiągnęła najniższy punkt z rentownością