Piotr S. WAJDA informuje:

Od rekordowej ceny złota w dolarach amerykańskich w sierpniu 2020 r. cena złota porusza się w tendencji spadkowej. Ważną przyczyną takiego rozwoju sytuacji jest fakt, że „rentowność” obligacji w USA w ostatnich miesiącach znacznie się umocniły. Na początku sierpnia 2020 r. dziesięcioletnia obligacja rządowa USA osiągnęła najniższy punkt z rentownością nieco ponad 0,5 proc. W połowie marca przez krótki czas przekraczał 1,7 proc. Rosnące stopy rynku kapitałowego odzwierciedlają rosnące obawy o inflację w USA, ale także nerwowość rynków wywołaną szybkim wzrostem długu publicznego.

Potencjał wzrostu cen wciąż niezagrożony

Obecna słaba faza nie zmienia faktu, że złoto w przeliczeniu na euro przynosiło wzrosty cen w ciągu 12 z ostatnich 15 lat, a w 10 z 12 lat roczny wzrost cen był nawet w dwucyfrowym przedziale procentowym. Wzięcie głębokiego oddechu jest zatem bardzo dobre dla ceny złota w średnim i długim okresie, i nadal istnieją ważne powody, dla których złoto trzeba po prostu posiadać:

1. Wiodące banki centralne zapowiadają, że będą kontynuować luźną politykę pieniężną, aby zapobiec wzrostowi rentowności obligacji. Ma to na celu wsparcie pojawiającego się ożywienia gospodarczego. Ponadto rynki spodziewają się wyższych stóp inflacji w najbliższych latach. W związku z tym realne stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną ujemne, co powinno stanowić doskonałą podstawę do dalszych wzrostów cen złota.

2. Słaby dolar amerykański korzystnie wpływa na kształtowanie się ceny złota. Drugi deficyt budżetu USA wynoszący ponad 10 procent z rzędu sprawia, że dewaluacja dolara jest bardzo prawdopodobna.

3. Najnowsze dane z Commitment-of-Traders-Report (CoT-Report), cotygodniowej publikacji zawierającej informacje o sytuacji na rynku kontraktów terminowych, pokazują, że spekulanci ustalający spadające ceny wycofali się.

4. Popyt na złoto w Azji pozostaje solidny i przynajmniej częściowo zrekompensował spadek popytu w Ameryce Północnej i Europie od historycznego maksimum w sierpniu 2020 r. Było to przede wszystkim kwestia realizacji zysków, a nie trwałego odejścia od złota przez inwestorów. Ponadto, azjatyccy inwestorzy złoto kupują zwłaszcza w czasach spadających cen, podczas gdy Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Północnej wkraczają, gdy występuje trend wzrostowy.

Jedną z najważniejszych właściwości portfela złota jest zapewnienie inwestorom ochrony przed burzliwymi okresami gospodarczymi. Posiadanie i rezerwy w złocie przypominają więc bieg maratoński, a nie 100-metrowy sprint. Ponieważ to nie jest forma spekulacji. Przerywane fazy wzrostu cen należy więc koniecznie wykorzystać do uzupełnienia własnych zapasów.

Auvesta Edelmetalle AG z Niemiec oferuje możliwość posiadania depozytu z metalami złota, srebra, platyny i palladu w najlepszych cenach. Pozwala to na łączenie możliwości posiadania różnych metali szlachetnych. Ale najważniejsze jest to, że te metale szlachetne mają postać fizyczną. 

Sztabki są przechowywane w bezpiecznym magazynie w składzie celnym w Szwajcarii, poza UE. Daje to kupującemu metale szlachetne przewagę dzięki zaoszczędzonemu podatkowi VAT na srebro, platynę i pallad. Ponadto metale szlachetne oferowane są w Auvesta po cenach dużych sztabek, nawet przy mniejszych ilościach zakupowych. To nie mogłoby być bardziej rozsądne.

Wszystkim czytelnikom życzę Sukcesów, Odwagi, Własności i Wolności! – Bo tyle Wolności, ile Własności!

Wasz Piotr S. Wajda