Newsletter Valores Veri – kwiecień 2023

POTRZEBNY METAL SZLACHETNY - JAKO BEZPIECZNA PRZYSTAŃ I OCHRONA PRZED INFLACJĄ Zajmiemy się tematem Złota, jako aktywem w kontekście stagflacji i rosnących stóp procentowych. Cena złota ucierpiała tylko przejściowo w pierwszym kwartale 2023 roku. Zawirowania w sektorze bankowym w marcu, które przywołały wspomnienia wielkiego kryzysu finansowego z lat 2007/08, spowodowały odwrócenie trendu. Nie