Odpowiedzialność

Uczciwość

Sprawiedliwość

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Te trzy wymienione powyżej wartości są fundamentem działania Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytutu Prawdziwych Wartości. Jesteśmy organizacją społeczną, której misją jest rozwijanie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie poufnego i bezpiecznego budowania , jak i zabezpieczenia rezerw finansowych oraz posiadania własności.

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości to niezależna organizacja społeczna powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej osób fizycznych i prawnych. Stowarzyszenie powstało w roku 2014 z inicjatywy 16 współzałożycieli. Od początku istnienia nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami stowarzyszeń, izb, fundacji, klubów biznesowych, setkami struktur sprzedażowych, tysiącami pośredników handlowych, a w naszych szkoleniach, wykładach, seminariach czy warsztatach wzięło udział już dziesiątki tysięcy uczestników.

Jesteśmy dumni będąc pierwszą i największą organizacją w Polsce, zrzeszającą specjalistów w dziedzinie sprawdzonych i pewnych rozwiązań zabezpieczenia majątku. Założycielami oraz pierwszymi członkami są krajowi przedsiębiorcy z międzynarodowym doświadczeniem, którzy po oszacowaniu realiów związanych z obecną sytuacją gospodarczą odnaleźli swe powołanie w  promowaniu elitarnych i prestiżowych rozwiązań stosowanych przez największe instytucje finansowe oraz najzamożniejszych inwestorów z całego świata, ekskluzywnie dostępnych wśród naszych ekspertów.

Dzięki nam już wielu przedsiębiorców oraz osoby prywatne skorzystały z możliwości poufnego budowania bezpiecznej rezerwy majątku, dzięki niezależności geopolitycznej, niwelując ryzyko bycia wywłaszczonym z posiadanego majątku.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas.