Witamy w Świecie
Prawdziwych Wartości®

Witamy w Świecie
Prawdziwych Wartości®

Naszą misją jest szerzenie świadomości poprzez edukację w dziedzinie Prawdziwych Wartości oraz dostarczanie najlepszych, bo niepowtarzalnych, rozwiązań bazujących na Fizycznej Ekonomii.

Dołącz do nas
Dołącz do nas

VALORES VERI - ZNACZY PRAWDZIWE WARTOŚCI

Wraz ze zwiększającym się zadłużeniem oraz „dotacyjnym rozdawnictwem” sukcesywnie i konsekwentnie wprowadzone zostały w ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe ustawy o dematerializacji inwestycji giełdowych oraz centralizacji depozytów papierów wartościowych jak i kredytów hipotecznych, uprawniających w pełni do zabezpieczenia wierzycieli – którymi są banki centralne – dając im prawa do transgranicznego wywłaszczenia i konfiskaty wszelkich finansowych aktywów na rzecz spłaty długów.

Poprzez zniesienie i zmianę praw własności, a wprowadzając jedynie prawo do współposiadania udziałów w papierach emitenta – którymi są podwykonawcy a jednocześnie dłużnicy banków centralnych w postaci komercyjnych banków inwestycyjnych – oraz prawo do użytkowania i zarządzania nieruchomościami w ramach tolerancji ich posiadania, międzynarodowy system bankowości centralnej zapewnił sobie legalny dostęp oraz gwarancje przejęcia wszelkich i wszystkich dóbr finansowych oraz rzeczowych podlegających pod system finansowo-monetarny w postaci produktów inżynierii finansowej oraz dóbr materialnych kredytowanych lub dotowanych w jakiejkolwiek formie.

W związku z powyższym: lokaty, obligacje, akcje, fundusze, giełda forex, kryptowaluty oraz nieruchomości – podlegają pod zabezpieczenia kredytów, pożyczek oraz wszelkich dotacji, natomiast darczyńcy zwani „inwestorami”, są żyrantami światowego zadłużenia, dobrowolnie oddając dorobek swojego życia w zamian za swoją bezmyślność i naiwne złudzenia narracyjnych bełkotmistrzów.

Tymczasem wizja i motto Światowego Forum Ekonomicznego oraz Europejskiego Banku Centralnego brzmiące: „Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy” nabiera wyraźnej formy – którą mimo wszystko dostrzegają tylko nieliczni, a jeszcze bardziej nieliczni decydują się na zmianę stron i wyjście z tej gry.

Warto się więc zastanowić, a tym bardziej wskazanym jest zmądrzeć i zadbać o dorobek swojego dotychczasowego życia oraz o fundament swojej przyszłości w postaci zakupu strategicznych i niezbędnych dla ludzkości kruszców w fizycznej postaci – poza systemem finansowym – lecz nie po to aby mieć je „przy sobie”, tylko koniecznie z zachowaniem najwyższej możliwej płynności wraz z bezpiecznym i poufnym przechowywaniem i możliwością zarządzania oraz ich pomnażania geopolitycznie neutralnie i koniecznie poza systemem bankowym.

Ta opcja nie ma obecnie żadnej alternatywy!

Oddany Prawdziwym Wartościom

– Piotr S. Wajda

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości od początku swej działalności kieruje się trwałymi i niezmiennymi wartościami, aby chronić i reprezentować interesy swoich członków.

Odpowiedzialność

Uczciwość

Sprawiedliwość

Dowiedz się więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Władze stowarzyszenia

International

Marcin S. Kołosowski

Prezes Zarządu

 +48 535 050 181

International

Ewa Lamża

Wiceprezes Zarządu

+48 601 639 093

International

Dariusz Żychliński

Wiceprezes Zarządu

 +48 513 075 859

Poznajmy się

Nie wiesz, jak bezpiecznie i poufnie zabezpieczyć swój majątek i oszczędności?

Zapytaj Eksperta

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bierząco