Witamy w Świecie
Prawdziwych Wartości®

Witamy w Świecie
Prawdziwych Wartości®

Naszą misją jest szerzenie świadomości poprzez edukację w dziedzinie Prawdziwych Wartości oraz dostarczanie najlepszych, bo niepowtarzalnych, rozwiązań bazujących na Fizycznej Ekonomii.

Dołącz do nas
Dołącz do nas

VALORES VERI - ZNACZY PRAWDZIWE WARTOŚCI

Wraz ze zwiększającym się zadłużeniem oraz „dotacyjnym rozdawnictwem” sukcesywnie i konsekwentnie wprowadzone zostały w ostatnich dziesięcioleciach międzynarodowe ustawy o dematerializacji inwestycji giełdowych oraz centralizacji depozytów papierów wartościowych jak i kredytów hipotecznych, uprawniających w pełni do zabezpiecznia wierzycieli – którymi są banki centralne – dając im prawa do transgranicznego wywłaszczenia i konfiskaty wszelkich finansowych aktywów, poprzez zniesienie i zmianę praw własności, a wprowadzając jedynie prawo do współposiadania udziałów w papierach emitentów – którymi są komercyjne banki inwestycyjne – oraz prawo do użytkowania nieruchomości w ramach tolerancji ich posiadania.

W związku z powyższym: lokaty, obligacje, akcje, fundusze, giełda forex, kryptowaluty oraz nieruchomości – podlegają pod zabezpieczenia kredytów, pożyczek oraz wszelkich dotacji.

Warto więc mądrze zadbać o dorobek swojego dotychczasowego życia oraz o fundament swojej przyszłości w postaci strategicznych i niezbędnych dla ludzkości kruszców w fizycznej postaci – poza systemem finansowym – lecz nie „przy sobie”, a koniecznie z zachowaniem najwyższej możliwej płynności wraz z bezpiecznym i poufnym przechowywaniem i możliwością zarządzania oraz ich pomnażania.

Oddany Prawdziwym Wartościom

– Piotr S. Wajda

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości od początku swej działalności kieruje się trwałymi i niezmiennymi wartościami, aby chronić i reprezentować interesy swoich członków.

Odpowiedzialność

Uczciwość

Sprawiedliwość

Dowiedz się więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Władze stowarzyszenia

International

Marcin S. Kołosowski

Prezes Zarządu

 +48 535 050 181

International

Ewa Lamża

Wiceprezes Zarządu

+48 601 639 093

International

Dariusz Żychliński

Wiceprezes Zarządu

 +48 513 075 859

Poznajmy się

Nie wiesz, jak bezpiecznie i poufnie zabezpieczyć swój majątek i oszczędności?

Zapytaj Eksperta

Zapisz się do newslettera

Bądź zawsze na bierząco