Z NAJLEPSZYMI …, I DLA NAJLEPSZYCH!

Obecnie coraz więcej Polaków przejawia zainteresowanie inwestycjami w metale szlachetne, a przede wszystkim – to ze względu na korzystne przepisy podatkowe oraz niekorzystną światową sytuację finansowo-gospodarczą – w złoto. W prawdzie z kilkuletnim opóźnieniem, lecz ważne, że mimo wszystko Polskie społeczeństwo podąża śladami obywateli krajów zachodnich. Inwestycja w fizyczne metale szlachetne jest jednak bardziej złożona,