Władze Stowarzyszenia

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

Kadencja 2023 – 2027

Marcin S. Kołosowski

Prezes Zarządu

Manager oraz szkoleniowiec w dziedzinie ekonomii fizycznej i rozsądku finansowego. Doświadczenie w branży finansowej oraz wiedzę na temat systemu finansowego i monetarnego zdobywał od 2007 roku w Anglii, kontynuując swą edukację również w Polsce. Metalami szlachetnymi nieprzerwanie zainspirowany od 2007 roku.

Jako jeden z pierwszych w Polsce współpracował z renomowanym niemieckim bankiem inwestycyjnym oferującym plany oszczędnościowe w złoto. Należy do ścisłego grona pierwszych Polaków odznaczonych tytułem Certyfikowanego Eksperta ds. Metali Szlachetnych nadanym przez lidera w handlu metalami szlachetnymi Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen, Niemcy. Jest również jednym z pierwszych w Polsce Certyfikowanym Ekspertem do spraw Metali Strategicznych światowego lidera umożliwiającego indywidualnym inwestorom Ekskluzywny dostęp do metali strategicznych –Schweizerische Metallhandels AG Deutschland.

Współzałożyciel Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości obecnie pełniący funkcje Prezesa Zarządu, był również Wiceprezesem pierwszej kadencji. Specjalizuje się w dziedzinie inwestycji w metale szlachetne oraz surowce krytyczne. Współtwórca serii e-booka „Droga do Prawdziwej Wolności – Księga Cytatów”. Fundator Fundacji Fizycznej Ekonomii na rzecz Posiadania Własności oraz koordynator Klubów Fizycznej Ekonomii.

Ewa Lamża

Wiceprezes Zarządu

Nieprzerwanie działająca na rynku finansów od 2012 roku, w tym aktywnie promuje ideę Stowarzyszenia oraz budowę majątku i wolności osobistej opartą na posiadaniu metali szlachetnych od roku 2019.

Należy do grona Certyfikowanych Ekspertów Metali Szlachetnych Auvesta Edelmetalle AG.

Jest koordynatorem Klubów Fizycznej Ekonomii w Trójmieście.

Dariusz Żychliński

Wiceprezes Zarządu

Od 2002 roku w branży finansowej oraz marketingowej, w tym 4 lata pełnił funkcję kierowniczą,  dwa lata piastował funkcję Wiceprezesa Spółki.
Należy do grupy BNI, która została założona w 1985 roku i  jest profesjonalną organizacją rekomendacji biznesowych.
Jest również aktywnym członkiem Lokomotywy Biznesu w Toruniu.
Absolwent Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.
Jako jeden z pierwszych w Polsce uzyskał międzynarodowy certyfikat European Federation of Financial Professionals nadany w 2006r. przez Europäische Akademie fűr Finanzplanung z siedzibą w Bad Homburg, Niemcy.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  specjalność: finanse publiczne i bankowość oraz ekonomia menedżerska.

Również jako jeden z pierwszych w Polsce zdobył tytuł Eksperta ds. Metali Szlachetnych nadany przez
Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen, Niemcy. Jest również jednym z pierwszych w Polsce Certyfikowanym Ekspertem do spraw Metali Strategicznych światowego lidera umożliwiającego indywidualnym inwestorom Ekskluzywny dostęp do metali strategicznych –Schweizerische Metallhandels AG Deutschland.

Obecnie pełni rolę Wiceprezesa w Stowarzyszeniu Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości, a w latach 2016-2021 był Prezesem Fundacji Fizycznej Ekonomii na rzecz Posiadania Własności. Jest również koordynatorem Klubów Fizycznej Ekonomii.

Marcin Woźniak

Marcin Woźniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rafał Petrykowski

Członek Komisji Rewizyjnej

Michał Grabowski

Członek Komisji Rewizyjnej