Piotr S. Wajda informuje

Wyrafinowana koncepcja przechowywania wartościowych własności  – uczciwa i przejrzysta!

Kiedy kupowane są REALNE WARTOŚCI, które w naszym koszu inwestycyjnym zawierać mogą nawet 104 kilogramy najczystszych, a zarazem niezbędnych dla światowego przemysłu metali, właściwa lokalizacja przechowywania jest absolutnie ważnym kryterium. Nie ma wątpliwości, że najlepszym do tego miejscem jest skład celny, a nie własne cztery ściany. Sprzedaż, jak i bezcłowy zakup metali wraz ze składowaniem w ubezpieczonych od włamania i kradzieży – to główne powody powstania magazynu wolnocłowego. Podobnie jak w przypadku nieruchomości – wśród ekspertów trzy najważniejsze kryteria to: „lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja” – lokalizacja również odgrywa wybitną rolę w magazynie wolnocłowym. Dlaczego wybór padł na Szwajcarię, wydaje się być, i niewątpliwie jest – pytaniem czysto retorycznej natury.

Nawet jeśli metale są oferowane jako koszyki zakupowe w koncepcie SMH REAL VALUES, nie oznacza to, że koszyki zakupowe zdywersyfikowanych metali strategicznych są przechowywane razem dokładnie w takim składzie, w jakim są one oferowane. Jasne, na pierwszy rzut oka wydaje się to być bardzo oczywiste.

Istnieją jednak dwa poważne powody, dla których nie należy przechowywać różnych metali razem, tylko oddzielnie od siebie:

  1. Jeżeli różne metale w koszach byłyby  transportowane razem w jednym pojemniku, to w razie wypadku (np. spalenie ciężarówki) w beczkach powstaje miazga metalowa – w zależności od temperatury topnienia poszczególnych metali – której recykling byłby bardzo kosztowny z ekonomicznego punktu widzenia. Problem ten nie pojawia się, gdy w beczkach transportowany jest tylko jeden metal. Recykling tego pojedynczego metalu byłby stosunkowo łatwy.
  2. Nawet jeśli zestawiliśmy nasze koszyki zakupowe w sensowny tematycznie sposób, niekoniecznie oznacza to, że każda firma produkcyjna potrzebuje wszystkich metali w koszyku. W końcu regularnie otrzymujemy zapytania od sprzedawców detalicznych, którzy potrzebują tylko niektórych metali. Jeśli oferta pasuje, wysiłek logistyczny jest stosunkowo jasny ze względu na sortowanie według metali i upraszcza proces outsourcingu pożądanego metalu. Fakt, który SMH wielokrotnie doceniał w swojej długiej historii w praktyce.

Aby każdy klient rzeczywiście mógł nazwać „swoim” koszykiem własnym, każdemu metalowi nadano tak zwany numer alokacji. Z tego wynikają dodatkowe cenne korzyści dla naszych klientów!

Ale to nie wszystko: koszty magazynowania są również absolutnie uczciwe dla klienta. Ponieważ opłaty za przechowywanie są stałymi kwotami w SMH, w przeciwieństwie do zwykłej kalkulacji kosztów, która opiera się na aktualnej wartości.

Tylko Fizyczne Wartości to prawdziwe wartości!

Właściciel to osoba, która faktycznie sprawuje fizyczną kontrolę nad rzeczą.

Posiadacz to osoba, która prawnie jest legalnie właścicielem rzeczy i dlatego może robić z nią (prawie) wszystko, co chce.

W praktyce może się jednak zdarzyć, że właściciel i posiadacz niekoniecznie są jedną i tą samą osobą. To norma, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie majątkowe.

Dla wielu może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale nawet banknot 50 euro w portfelu nie czyni Cię właścicielem tego banknotu. Nawet w tym przypadku jesteś tylko posiadaczem. Jak we wszystkich innych przypadkach, emitent banknotów jest i pozostaje właścicielem – w tym przypadku EBC. Nawet saldo kredytowe na rachunku bankowym nie stanowi dla Ciebie żadnego stosunku własności. Masz prawo do spłaty tylko na mocy prawa zobowiązań. Zapytanie w Twoim banku potwierdzi jedynie to stwierdzenie …

Ale też nie każda własność jest taka sama. Ponieważ istnieją różne rodzaje wartości do rozważenia. Oprócz własności wyłącznej istnieje również tak zwana własność ułamkowa. Ta ostatnia jest powszechną formą własności różnorakich funduszy. Nie można tutaj jednoznacznie przypisać całości, ponieważ jest wielu właścicieli, z których każdy posiada ułamek tego samego.

W porównaniu z wyłączną własnością własność częściowa ma następujące wady:

  • możliwe tylko wspólne zbycie w przypadku niewypłacalności
  • Dostarczenie przedmiotu nie jest możliwe lub jest możliwe tylko wtedy, gdy ilość majątku jest wystarczająca, aby całą część nazwać własną

Przypisując każdy koszyk każdemu klientowi z osobna na podstawie numeru przypisania, SMH ma prawdziwą wyłączną własność.

Wyprzedaż REALNYCH WARTOŚCI – przeżyliśmy all inclusive!

Jest dla nas również jasne: zakup RZECZYWISTYCH WARTOŚCI to w przeważającej większości przypadków zakup tylko na pewien okres czasu. W pewnym momencie nadejdzie czas, kiedy kupujący będą potrzebować ekwiwalentu swoich metali gdzie indziej, tj. chcą sprzedać swoje metale.

Teraz staje się jasne, czy sprzedawca metali chciał sprzedawać metale tylko swoim klientom, czy też jest dla swoich klientów partnerem biznesowym.

Spojrzenie na ogólne warunki handlarza metalami to tylko pierwszy krok do sprawdzenia, na ile jest się wspieranym w przypadku odsprzedaży metali. Ponieważ wiadomo, że papier jest cierpliwy i dopiero w praktyce ostatecznie pokazuje, czy teoria (warunki umowy) jest również poprawna.

W tym kontekście należy jednak zauważyć, że sytuacja rynkowa panująca w pożądanym momencie sprzedaży również odgrywa bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o to, czy i jak szybko można sprzedać własne metale.

Zwłaszcza okres od 2014 do początku 2020 roku nie był łatwą sytuacją rynkową dla metali strategicznych. Mniej lub bardziej trwale kruszące się ceny nie są niczym innym jak tak zwanym rynkiem sprzedawcy. Każdy, kto w takich sytuacjach rynkowych chce lub musi sprzedawać – nieważne czy są to metale, nieruchomości czy inne kosztowności – szybko orientuje się, że sprzedaż jest niewykonalna lub tylko z opóźnieniem.

Ze względu na naszą wieloletnią przynależność do rynku zupełnie normalnym zjawiskiem było to, że w ostatnich latach pozwolono nam bardziej intensywnie zająć się tym tematem. Wspieramy każdego z naszych klientów w sprzedaży ich metali.

Fakt, że czasami prowadziło to do dłuższych  czasów oczekiwania, wynika z opisanych powyżej zmian na rynku. Sprzedaż przez naszych klientów zawsze może być zrealizowana bardzo szybko, jeśli cena jest odpowiednia dla naszego klienta (sprzedawcy) i kupującego metale (może to być nowy klient, dealer metali z naszej sieci lub klient przemysłowy).

O tym, że te stwierdzenia są rzeczywiście żywymi wartościami – zgodnie z naszym mottem REAL VALUES REMAIN – świadczy imponująca liczba: 20,71 mln euro!

Ta liczba żądań sprzedaży od naszych klientów została pomyślnie przetworzona i zrealizowana przy naszym wsparciu do końca września 2021 r.

Już zgadłeś, co to jest… ?

Dokładnie, absolutnie unikatowe i elitarne na rynku metalowym – zobowiązanie rzetelności!

Oryginał od 2009 roku!

Wyobraź sobie, że masz do wyboru oryginał cennego obrazu, takiego jak Mona Lisa, lub wysokiej jakości kopię tego samego motywu. Który z nich chciałbyś posiadać? Albo inaczej: oryginał czy kopia jest bardziej wartościowa?

Już od ponad dwunastu lat wzbogacamy świat Inwestorów o PRAWDZIWE WARTOŚCI. Dzięki naszym lojalnym klientom i partnerom handlowym skarbiec w magazynie o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w szwajcarskim składzie celnym SMH wyposażony jest w ponad 700 ton różnych cennych i niezastąpionych w przemyśle metali! To jest nie tylko niezwykłe, lecz również niepowtarzalne na skale światową.

Wyjątkowy jest również nasz duży wybór metali, które są niezbędne dla przemysłu. Są też powody, dla których nadal nie mamy w naszym asortymencie tzw. metali ziem rzadkich…

Wyjątkowa jest również absolutnie elitarna sieć handlowców zajmujących się handlem metalami strategicznymi, którą SMH zdołało zbudować w ciągu ostatnich dwunastu lat. To pomaga nam przy zakupie RZECZYWISTYCH WARTOŚCI.

Po dwunastu latach możemy słusznie twierdzić, że nasza koncepcja SMH REAL VALUES wyznaczyła już jeden lub dwa kamienie milowe w świecie świadomych inwestorów. A jednak nadal codziennie pracujemy nad ulepszaniem i dodawaniem kolejnych ekscytujących korzyści do naszej koncepcji. Zgodnie z mottem: każdego dnia stań się lepszą wersją siebie!

Wszystkim czytelnikom życzę Odwagi, Sukcesów, Własności i Wolności – Bo tyle Wolności, ile Własności.

Oddany Prawdziwym Wartościom,

Piotr S. Wajda