Piotr S. Wajda informuje: 

ZŁOTO JEST BEZCENNE – METALE STRATEGICZNE SĄ NIEZASTĄPIONE.

Federalne Ministerstwo Gospodarki w Niemczech chce promować większą niezależność od zagranicznych surowców. Jak wynika z wewnętrznego biuletynu, należy promować magazynowanie surowców krytycznych i strategicznych w firmach, a także wspierać projekty surowcowe z odrębnego funduszu.

Ministerstwo Gospodarki opowiada się za „bardziej aktywną rolą” rządu federalnego w dostarczaniu ważnych surowców. Wynika to z projektu kluczowych punktów do aktualizacji strategii surowcowej rządu federalnego z biura ministra „Zielonych” Roberta Habecka.

Robert Habeck

„Podczas gdy w czasach wolnego rynku i równoważenia podaży i popytu firmy mogą z pewnością najlepiej zabezpieczyć swoje konkretne zapotrzebowanie na surowce, co niekoniecznie ma miejsce w czasach takich jak mamy, czyli w czasach cyfrowej i zielonej transformacji oraz zmieniającej się sytuacji geopolitycznej” – czytamy w artykule Paper. Aby np. stać się mniej zależnym od importu, należy promować recykling surowców.
Odpady budowlane są często ponownie wykorzystywane tylko w budownictwie drogowym, zamiast odzyskiwać zawarte w nich materiały. Niezbędna technologia jest dostępna, ale na przeszkodzie stoją wysokie koszty i wymogi prawne. Za pomocą „testów warunków skrajnych” ministerstwo chce ustalić, które ważne surowce mogą powodować wąskie możliwości dostępu.

Przedsiębiorstwa, których łańcuchy dostaw są zagrożone problemami, powinny być zobowiązane do określenia, w jaki sposób zamierzają radzić sobie z tymi zagrożeniami w perspektywie średnioterminowej. W celu uzupełnienia krótkookresowych luk należy promować je w razie potrzeby oraz koniecznie organizować magazynowanie surowców krytycznych i strategicznych w przedsiębiorstwach.

Fundusz państwowo-prywatny ma wspierać projekty surowcowe w kraju i za granicą. „Fundusz ma zapewnić kapitał, pożyczki i gwarancje na finansowanie projektów związanych z wydobyciem, przetwarzaniem i recyklingiem surowców – zwłaszcza w kapitałochłonnej fazie skalowania” – czyli w fazie rozbudowy istniejących projektów. Aby zmniejszyć jednostronną zależność od krajów-dostawców, ministerstwo chce rozszerzyć współpracę z krajami i regionami, „które są uważane za wartościowych partnerów niemieckiego rządu federalnego”.

 

Quelle/Źródło: ntv.de, ghö/dpa

Czy ten rozwój wydarzeń był do przewidzenia i czy jest jakaś szansa wykorzystania tego obrotu wydarzeń jako inwestor?

Otóż, już od roku 2009 – w Polsce od roku 2012 – istnieje szansa i możliwość kupna i posiadania najistotniejszych dla wszystkich gałęzi przemysłu surowców strategicznych, a tym samym możliwości udziału w rozwoju tej, jednej z najbardziej ekskluzywnych form inwestycyjnych na świecie.

Oferowane przez Stowarzyszenie elitarnych ekspertów ds. Metali Inwestycyjnych – Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości – możliwości korzystania z jedynej tego rodzaju oferty niemiecko-szwajcarskiej firmy SMH – Schweizerisches Metallhandel, jest nie tyle odpowiedzią na dzisiejszy rozwój wydarzeń, lecz najwyraźniej z kilkunastoletnim wyprzedzeniem, formą inwestycji wynikającej z dalekowzroczności strategicznych analiz rynkowych, oraz umiejętności tworzenia rozwiązań, które w swojej niepowtarzalności i wyjątkowości dały szanse zarobku i bezpiecznego lokowanie swoich środków wszystkim tym, którzy potrafili zaufać wąskiemu gronu wizjonerów i ekspertów.

Nie na darmo w historii ludzkości większość jeszcze nigdy nie miała racji. To dlatego większość należy do mniejszości. A w biznesie jak i w rozsądnych inwestycjach nie potrzebujesz szybkości by osiągnąć swój cel, lecz wyczucia właściwego kierunku.

Wszyscy znamy przysłowie: „Nigdy nie jest za późno”. Może i fakt. W życiu nie zdarza nam się jedynie jedna szansa. Ale też nie zdarza ich się nieskończenie wiele.

Klienci posiadający kosze inwestycyjne SMH metali strategicznych z całą pewnością będą mocno profitować z rozwoju wydarzeń na rynku surowców metalowych (nie myląc z metalami ziem rzadkich pośród których zarówno ograniczenie dostępności jak i zapotrzebowanie nie dają takiej skali potencjalnego rozwoju jak metale strategiczne) lecz także plany instytucji federalnych, a także unijnych będą miały wpływ na dodatkowy rozwój korzyści finansowych z tego wynikających.

Wszystkim tym, których określić można jako „Rozsądnych Inwestorów”, zalecić należy więc szybki kontakt z jednym z expertów na stronie stowarzyszenia Valores Veri, w celu ulokowania swoich środków w fizyczne wartości, których wydobycie jednego jedynego grama wymaga przerzucenia do 10-ciu milionów ton urobku, a bez których rozwój gałęzi przemysłu nowoczesnych technologii, a także nawet utrzymanie naszego obecnego standardu życia – jest niemożliwe.

Uważających się za osoby otwarte na wiedzę dla mniejszości, zachęcam do lektury książki pod tytułem: „Skazani na Zyski. Tajemnicza wiedza właścicieli prawdziwych wartości”.

Wszystkim czytelnikom życzę odwagi do posiadania własności. Bo tyle wolności, ile własności.

Wasz

Piotr S. Wajda

POZNAJ EKSPERTÓW DS. METALI INWESTYCYJNYCH