Piotr S. Wajda informuje: 

Ceny metali szlachetnych spadają pomimo rekordowej inflacji – co się dzieje?

Ceny metali szlachetnych wyrażają ekwiwalent wartości metali szlachetnych w pieniądzu. Zarówno euro, jak i dolar amerykański od początku 2021 roku notują stale rosnące stopy inflacji. Siła nabywcza obu walut jest zatem zmniejszona. Mimo to ceny metali szlachetnych od pewnego czasu spadają. Jak wyjaśnić tę sprzeczność?

Ceny metali szlachetnych kształtują przede wszystkim popyt i podaż. Popyt zależy od wielu czynników. Ważnym czynnikiem jest to, skąd pochodzi popyt. Na przykład złoto jest bardzo poszukiwane przez banki centralne i inwestorów prywatnych. Ale jest też pewien popyt na złoto w przemyśle jubilerskim, elektronice, medycynie i innych sektorach gospodarki.

Ale złoto jest także instrumentem władzy monetarnej. Wiele banków centralnych utrzymuje duże rezerwy złota jako rezerwy walutowe. Złoto to pieniądz i jak trafnie ujął to były prezes Rezerwy Federalnej Alan Greenspan, każdy, kto ma złoto, zawsze ma pieniądze.

Jednocześnie złoto jest również wrogiem systemu monetarnego. Obecne systemy monetarne to wszystkie waluty fiducjarne. Oznacza to, że banki mogą tworzyć pieniądze z powietrza za pomocą pożyczek. Ta kreacja pieniądza z powietrza ogromnie przyspieszyła od czasu ostatniego kryzysu finansowego w latach 2008/2009.

Nadmiar pieniędzy w euro i USD

Zarówno Rezerwa Federalna USA (Fed), jak i Europejski Bank Centralny (EBC) uruchomiły szeroko zakrojony program skupowania problematycznych obligacji rządowych. Każdego miesiąca dziesiątki miliardów euro świeżych pieniędzy powstawało z niczego, a złe obligacje rządowe skupowano za pośrednictwem instytucji finansowych.

Od tego czasu sumy bilansowe obu banków centralnych ogromnie wzrosły. Na przykład suma bilansowa EBC w dniu 4 stycznia 2008 r. wyniosła 1,51 biliona. Euro. 15 lipca 2022 r. wynosiła 8,77 biliona. euro, co odpowiada 5,8-krotności wartości z dnia 01.04.2008. Całkowite aktywa Fed wyniosły 0,92 bln USD w dniu 01.02.2008 r. i 8,9 bln USD w dniu 20.07.2022 r., co oznacza wzrost 9,7-krotny.

W czasie kryzysu finansowego 2008/2009 wiele banków i firm ubezpieczeniowych zostało uratowanych od bankructwa dzięki pieniądzom z podatków. Stany również znalazły się na krawędzi bankructwa. Grecja, jako najwybitniejszy przykład, musiała zostać uratowana od bankructwa szeroką pomocą finansową.

W wyniku polityki pieniężnej i niemal ogólnoświatowego szaleństwa zadłużenia, niema dziś kraju strefy euro, który spełnia kryteria z Maastricht członkostwa we wspólnej walucie. Gdyby traktaty miały być przestrzegane, znaczące kraje strefy euro, w tym Niemcy, już dawno opuściłyby strefę euro. Umowy z Maastricht określają maksymalny dług na poziomie 60 procent w oparciu o produkt krajowy brutto. W czwartym kwartale 2021 r. Niemcy wyniosły 69,3 proc., prawie 10 proc. powyżej celu umownego.

Wiadomo, że papier jest cierpliwy. Nikogo więc nie będzie dziwić, jeśli inflacja nabierze tempa wraz ze wzrostem podaży pieniądza i upadającą gospodarką. Bo banknoty to także papier, którego siła nabywcza spada w rekordowym tempie. A to może być, a raczej jest dopiero początek.

Obecnie na giełdach obserwuje się ogólny spadek, spadają kryptowaluty, a ceny nieruchomości również wykazują oznaki odwrócenia się po ponad 20-letnim boomie. Gdyby metale szlachetne były jedyną klasą aktywów, która by wzrosła, czy doszłoby do ucieczki w kierunku złota, srebra, platyny i palladu?

Można by pomyśleć, że metale szlachetne znacznie stracą na swojej wartości. Ale jeśli przyjrzysz się bliżej, zobaczysz, że ceny są manipulowane w tle. Metalami szlachetnymi można handlować fizycznie jak i w formie papierowej. Papiery te są jakoby w jakiejś części poparte jednostką fizycznego złota. Fizyczne metale są przechowywane w skarbcach emitentów „papierów wartościowych”. Każdy z tych Papierów zawiera roszczenie o dostawę fizycznego kruszcu.

W większości przypadków każdy, kto handluje papierami, nie jest zainteresowany dostawą. W rezultacie na jednostkę metalu szlachetnego wydano o wiele więcej papierów niż metalu szlachetnego. Czasem na jedną sztukę metalu szlachetnego przypada od 200 do 300 papierów, a niejednokrotnie znacznie więcej, sięgając nawet 900.

Jeśli połączysz fizyczny obrót metalami szlachetnymi i obrót papierami wartościowymi z metali szlachetnych, często uzyskuje się wolumen obrotu, który praktycznie w żadnym przypadku nie byłby możliwy. W papierze sprzedaje się setki razy więcej metali szlachetnych niż istnieje i wydobywa się go na świecie. Ten handel papierami służy do manipulowania cenami metali szlachetnych w dół. Przy dużych ilościach papieru z „metali szlachetnych” podaż znacznie się zwiększa, a tym samym spada cena.

W przeszłości sądy nakładały na instytucje finansowe surowe kary za tę praktykę. Ale te wysokie kary najwyraźniej nie były wystarczająco wysokie dla aktorów odgrywających w tym przedstawieniu główne role. Ten rodzaj manipulacji jest do dziś wszechobecny.

Zagrożenie dla systemu monetarnego

W czasach wysokiej inflacji bardzo ważne jest, aby gracze w sektorze bankowym utrzymywali ludzi w ryzach. Kiedy ludzie tracą pewność siebie i zaczynają wycofywać swoje pieniądze z kont i chcą je zatrzymać jako gotówkę, może to spowodować poważne problemy, ponieważ tylko ułamek z widniejących na rachunkach i jakoby „dostępnych” środkach istnieje w prawnym środku płatniczym fizycznie.

Rozpoznać okazję

Spadające ceny metali szlachetnych niepokoją pseudo – „inwestorów”. Ceny złota, srebra, platyny i palladu grają w ręce instytucji finansowych. Jednak czujny i rozsądny inwestor również dostrzega tutaj swoją szansę, ponieważ spadające ceny oczywiście oznaczają również tanie możliwości zakupów. Więc jeśli jesteś zrównoważony i nie pozwalasz się niepokoić, kup teraz więcej i nadal powiększaj swoje zapasy.

Jako specjalista w zakresie metali szlachetnych, Auvesta Edelmetalle AG w Holzkirchen oferuje idealne rozwiązanie, a mianowicie Depozyty z metalami złota, srebra, platyny i palladu. A ponieważ duże nominały są znacznie tańsze niż mniejsze nominały ze względu na niższe koszty produkcji, koncepcja Auvesty pozwala ci za swoje pieniądze otrzymać więcej kruszcu.

Pozwala to również na łączenie możliwości zakupu i posiadania różnych metali szlachetnych jednocześnie. Co najważniejsze, te metale szlachetne mają postać fizyczną. Sztabki są przechowywane w skarbcu o wysokim poziomie bezpieczeństwa w składzie celnym w Szwajcarii, poza UE. Daje to nabywcy metali szlachetnych przewagę dzięki zaoszczędzonemu VAT na srebro, platynę i pallad. Ponadto metale szlachetne oferowane są w Auvesta EDELMETALLE AG po cenach dużych sztab, nawet przy mniejszych ilościach zakupu. To nie może mieć lepszego sensu.

Wszystkim czytelnikom życzę odwagi i zdolności do samodzielnego myślenia, oraz odwagi do posiadania własności. Bo tyle wolności ile własności.

Wasz

Piotr S. Wajda

POZNAJ EKSPERTÓW DS. METALI INWESTYCYJNYCH