Piotr S. Wajda informuje: 

W 2022 r. banki centralne zakupiły rekordowe ilości złota przekraczając wszelkie rekordy od ponad pół wieku. Na tym tle Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przyjrzał się bliżej trendom zakupów złota w 144 krajach.
Według stowarzyszenia branżowego World Gold Council (WGC) „potrzeba ochrony aktywów w globalnym środowisku inflacyjnym” doprowadziła w 2022 roku do ogromnego wzrostu popytu na złoto. Według informacji stowarzyszenia światowy popyt na złoto  wzrósł o 18 proc. do 4741 ton – to najsilniejszy wzrost od jedenastu lat.

Głód złota banków centralnych

Choć duży apetyt na żółty metal szlachetny wykazali również inwestorzy prywatni, to za silny wzrost popytu odpowiedzialne były przede wszystkim „masowe zakupy” dokonywane przez banki centralne. Według danych WGC w 2022 roku władze monetarne zakupiły 1136 ton złota – więcej niż kiedykolwiek od 1967 r.
W porównaniu z rokiem 2021 oznacza to skok o ponad 150 proc.

Złoto jako ubezpieczenie…

Dlaczego jednak banki centralne skupowały złoto na tak dużą skalę?
Uderzające jest to, że banki centralne regularnie i konsekwentnie zwiększają swoje rezerwy złota od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 r., po uprzednim zmniejszaniu swoich zasobów przez dziesięciolecia.
Kryzys zwiększył potrzebę ochrony przed zagrożeniami gospodarczymi i geopolitycznymi.
Złoto jest ostatecznie uważane za bezpieczną przystań w czasach kryzysu.
W badaniu MFW zidentyfikowano 14 tzw. „aktywnych dywersyfikatorów”, czyli krajów, które w ciągu ostatnich dwóch dekad zakupiły żółty metal i zwiększyły udział złota w swoich całkowitych rezerwach o co najmniej pięć punktów procentowych. Wszyscy ci aktywni dywersyfikatorzy złota to rynki wschodzące, takie jak Turcja, Kazachstan, Białoruś, Uzbekistan, Irak, Argentyna i Katar.

Ochrona przed ryzykiem sankcji

Według MFW kolejnym wyjaśnieniem rosnących zakupów złota przez banki centralne są obawy związane z ryzykiem sankcji. Według badania sankcje finansowe nałożone wspólnie przez USA, Wielką Brytanię, UE i Japonię na Rosję w związku z „atakiem” na Ukrainę również mogły przyczynić się do tego, że kraje wschodzące utrzymywały większą część swoich rezerw w lepiej chronionej formie.

Chiny kupują dużo złota

WGC szacuje obecnie, że całkowite światowe zapasy złota wynoszą 35 494,5 ton. W rankingu uwzględniającym krajowe zapasy złota (stan na listopad/grudzień 2022 r.) prym wiodą Stany Zjednoczone z 8133,5 ton, a za nimi Niemcy z 3355,1 ton.
Szczególnie Chiny stały się ostatnio znaczącym nabywcą złota.
Państwo Środka nie podaje na bieżąco informacji o swoich krajowych zasobach złota, jednak jeśli odnotowuje się znaczące wzrosty, jak to miało miejsce w ostatnim czasie, ma to także charakter demonstracji siły wobec Zachodu.
Ostatnie lata były naznaczone licznymi niepewnościami gospodarczymi. Na tym tle, oraz uwzględniając przywrócenie przez centralny bank rozrachunków międzynarodowych (BIS) złota do roli odpowiadającej gotówce, wszystko wskazuje na to że międzynarodowe banki centralne przygotowują się na powrót do standardu złota.
Może to mieć poważne konsekwencje dla światowego porządku gospodarczego, a zwłaszcza dla USA.
Według raportu Światowej Rady Złota (WGC) światowy popyt na złoto w roku 2023 osiągnął kolejny-nowy rekordowy poziom 4899 ton.
Podstawowym czynnikiem jak wspomniałem, był silny popyt ze strony banków centralnych. Banki centralne na całym świecie zakupiły łącznie 1037 ton złota netto, czyli zaledwie o 45 ton mniej niż rekord ustanowiony w 2022 roku.

Przygotowania do Złotego Standardu

Chiny i Rosja – jako wyróżniający się pośród zakupujących – dają wyraźną oznakę strategicznego odejścia od dolara amerykańskiego, co podkreślili już dziesięć lat temu zakładając z krajami Briks własny bank rozliczeniowy oraz kontyngentowy fundusz rozliczeniowy z parytetem złota, do którego od czasu jego powstania przystąpiło ponad 70 krajów.
Banki centralne kupują złoto, bo wiedzą, że wybiła ostateczna godzina. Dni dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej są policzone.
Waluta amerykańska od dziesięcioleci jest szeroko stosowana jako waluta transakcyjna i rezerwowa w międzynarodowych transakcjach płatniczych. Między innymi złoto i ropa naftowa są przedmiotem obrotu głównie w dolarach amerykańskich. To wyraźnie pokazuje znaczenie dolara dla gospodarki światowej.
Jednak czytelnicy moich publikacji od ponad dziesięciolecia obserwować mogli na podstawie mojego krytycznego podejścia oraz przekazywanych przeze mnie regularnie poszczególnych aspektów prowadzących nieuchronnie do obecnej sytuacji, widząc teraz jak banki centralne  realizują przewidziane przeze mnie agresywne zakupy złota wskazujące na przygotowanie do systemu, w którym złoto ponownie będzie odgrywać kluczową rolę w globalnym świecie finansowym.
Wynikający z tego spadek światowego popytu na dolara amerykańskiego może doprowadzić do wyższych stóp procentowych i zmniejszenia elastyczności finansowej rządu USA. „Jeśli świat powróci do standardu złota”, gospodarka amerykańska będzie musiała uregulować swoje ogromne zadłużenie i niesfinansowane zobowiązania, co odbije się bolesną korektą na rynkach finansowych całego świata.
Wysiłki różnych krajów mające na celu zmniejszenie ich zależności od dolara amerykańskiego mogą prowadzić do bardziej wielobiegunowego krajobrazu finansowego, w którym o dominację konkuruje wiele walut i aktywów.
Przyglądając się temu co dzieje się w krajach rozwijających się, a przede wszystkim na kontynencie afrykańskim, gdzie powstałe federacje tworząc wspólne banki centralne opierają swoje lokalne waluty o kruszce, niewątpliwie nie można już postrzegać zagadnienia powrotu systemu rozliczeniowego do standardów złota jako mrzonki lub jako wyrostki umysłowe niepoczytalnego handlarza złotem.
Zatem tendencja w kierunku standardu złota – tj. w kierunku silniejszego powiązania podaży pieniądza z zapasami złota – sygnalizuje szerszą zmianę w światowym porządku gospodarczym.

Przygotowania banków centralnych do przejęcia wszelkich aktywa

Po ogólnoeuropejskich zmianach ustawowych dotyczących zmian praw własności nieruchomości, poprzez centralizację praw wszelkich kredytow hipotecznych w europejskim banku centralnym, uniemożliwienie lub szereg utrudnień usunięcia niewypłacalnych najemców przez posiadaczy nieruchomości, zamianę kont bankowych na bankowe rachunki, przez ustawę BRRD regulującą rozwiązywanie upadających banków, opodatkowanie i wdrożenie w system finansowy rynków kryptowalutowych, do dematerializacji giełd papierów wartościowych, likwidacji prawa ich własności, ostatecznie obecnie przygotowując ogólnoświatową ustawę o regulacji i przejęciu przez wierzycieli i głównych graczy upadających rynków papierów wartościowych i obligacji…,

wszystko zatacza pełne koło i zamyka się w kręgu wywłaszczającym małych i średnich użytkowników wszelkich form produktów finansowych z dziedziny inżynierii finansowej, pozbawiając ich jakichkolwiek roszczeń lub praw do własności którejkolwiek z nich, a tym samym upraszczając przejęcie wszelkich aktywa należących do rynków finansowych lub będących w procesie zadłużenia lub leasingu.
Jedyną formą nie wchodzącą w skład przygotowań do przejęcia pozostaje forma z dziedziny fizycznej ekonomii. Posiadająca wyporność, ciężar i obwody, nie będące obciążone zobowiązaniem kredytowym lub hipotecznym. Ta forma, w najlepszym przypadku będąc dodatkowo niezbędną do utrzymania i rozwoju gospodarki, a nie tylko dobrem luksusowym bez zastosowania w przemyśle i/lub systemie finansowo-monetarnym, jest tym, jedynym, niewielkim z jednej strony, niezastąpionym i niezbędnym ze strony drugiej rynkiem i towarem, który daje możliwości zabezpieczenia swojego majątku z uzasadnioną dozą świadomości potencjału na więcej…
Jeśli uwzględniając powyższe fakty zdołamy swoje zasoby finansowe zamienić na kruszce o których jest mowa powyżej, deponując je dodatkowo poufnie i bezpiecznie poza systemem geopolitycznym podlegającym pod UE, stworzymy sobie jedyny obecnie sposób i możliwość uniknięcia utraty plonów swojego dotychczasowego życia.
Rezerw, które dadzą nam nie tylko święty spokój, lecz także pozwolą w razie potrzeby nie rozpoczynać od zera, tylko od początku.
Zainteresowanych rozwiązaniami do których nawiązuję powyżej zapraszam do kontaktu z certyfikowanymi ekspertami których odnaleźć można na stronie www.prawdziwewartosci.pl
Oddany Prawdziwym Wartościom
Piotr S. Wajda
POZNAJ EKSPERTÓW DS. METALI INWESTYCYJNYCH