SPOTKANIE NA SZCZYCIE – Przedstawiciele pięciu największych firm handlujących metalami szlachetnymi w Europie spotkali się aby podyskutować na temat roli złota w obecnym stanie w jakim znajduje się światowy system finansowy, oraz możliwych rozwiązań na przyszłość, a tym samym, alternatywnych rozwiązań do aktualnego stosunku światowych centralnych instytucji finansowych do złota.

Konkluzja:

POSIADANIE ZŁOTA JAKO „POLISY NA PRZYSZŁOŚĆ“, BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ SCENARIUSZA NIE MA ŻADNEJ ALTERNATYWY!