Piotr S. Wajda informuje: 

Wyjdź z Akcji i nieruchomości i wejdź w metale szlachetne i strategiczne

Wyjdź z akcji, zanim rynki całkowicie się załamią. Masowa ekspansja podaży pieniądza spowodowała boom na giełdach. Można to postrzegać jako formację ogromnej bańki, ponieważ notowania większości akcji miały niewiele wspólnego z pozytywnymi fundamentami spółek, czyli z rzeczywistym rozwojem gospodarczym. Teraz wydaje się, że ten boom dobiega końca. Indeksy na całym świecie odnotowują wyraźne spadki. Wielu ekspertów widzi początek bessy. Co należy teraz zrobić?

Rynki znajdują się w od dawna spóźnionej korekcie. Zarówno wskaźnik P/E Shiller, jak i wskaźnik Buffet wskazują na skrajne przeszacowania. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ruszyła korekta.

Przebieg polityki stóp procentowych

W USA Fed zaczął podnosić stopy procentowe. Dalsze podwyżki stóp prawdopodobnie powstrzymają niekontrolowaną inflację – powiadają. Ponadto chciałoby się położyć kres eskalacji polityki pieniężnej. Rynki zareagowały natychmiast po ogłoszeniu komunikatu Fed. Dow Jones znajduje się w trendzie spadkowym od ostatniego szczytu z 4 stycznia 2022 r., który wyniósł 36 799,65 punktów. 24 stycznia Dow Jones był na poziomie 34 265,37 punktu.

I jest coś jeszcze

EBC jest pod presją. Jak dotąd EBC nie wystąpił z żadną inicjatywą. Ale ze względu na rosnącą presję wydaje się, że następuje proces przemyślenia. Sytuacja euro jest jednak taka, że ​​każde działanie EBC może zakończyć się katastrofą – lub nazywając rzeczy po imieniu – zaplanowaną realizacją restartu systemu finansowo monetarnego.

Inwestorzy giełdowi będą potrzebować stalowych nerwów, aby przetrwać nadchodzącą korektę. Często nie wszyscy inwestorzy dysponują niezbędnym opanowaniem i podstawowym zaufaniem – a w najlepszym przypadku wiedzą – aby przetrwać takie czasy bez szwanku. W szczególności niedoświadczeni inwestorzy mogą wpaść w panikę i spróbować uratować to, co można uratować. Tutaj zacznie się spirala spadkowa wywołana dużą sprzedażą.

Czy należy się teraz pożegnać z akcjami i nieruchomościami?

Dla tych, którzy nie mają doświadczenia na giełdzie i nie wiedzą, że korekta skończy się paniką, być może warto tym bardziej podjąć decyzję i przejść do metali szlachetnych i strategicznych. Tak samo jest z nieruchomościami. Ceny nieruchomości w Niemczech podwoiły się w ciągu ostatnich 20 lat. W Polsce, z perspektywy ostatnich 15 lat ceny wzrosły średnio o 150%. Więc teraz byłby idealny czas na sprzedaż.

Lub, biorąc pod uwagę obecne i obecnie opracowywane przez rząd ustawy dotyczące opodatkowania nieruchomości, oraz prawdopodobieństwo wykorzystania zapisu z roku 2008 podpisanego przez Donalda Tuska w NY o reprywatyzacji (możliwość wywłaszczenia właścicieli nieruchomości na poczet wierzycieli w stosunku do zadłużenia RP) – czas na sprzedaż jest raczej najwyższy. Ta inwestycja cię pogrąży.

Mieszanka złota i metali przemysłowych, srebra, palladu, platyny wraz z czternastoma niezbędnymi dla ponad 90% wszystkich gałęzi przemysłowych metalami krytycznymi/strategicznymi, pomogłaby przetrwać nadchodzący kryzys bez szwanku. Metale te mają wartość wewnętrzną i nie mogą zbankrutować. Ponieważ są w realnej, czyli fizycznej postaci. Istnieją. Ponadto metale szlachetne niezawodnie chronią zmagazynowaną siłę nabywczą i można je wymienić na dowolną nową lub inną/każdą walutę, nawet po załamaniu waluty.

Inne zasady mają obecnie zastosowanie do inwestycjach kapitałowych. Funkcjonująca w krajach o wysokim poziomie świadomości zasada trzech zbiorów raczej też nie będzie dobrą strategią w takich czasach. Przewartościowane akcje i nieruchomości nie mają obecnie większego sensu. Kontrastuje to z wciąż bardzo tanimi metalami szlachetnymi i strategicznymi. Wskazane byłoby zatem większe ważenie tych właśnie pozycji.

Ale z kim i u kogo?

Istnieje potrzeba tanich podrób w odniesienia do sensownych rozwiązań. Tego typu oferty „konkurencji” są na rynku potrzebne.
Ponieważ:

1. Kopia zawsze jest tańsza niż oryginał.

2. Podczas gdy oryginały w każdej dziedzinie należą do poziomu luksusu – nie każdego stać na luksus.

3. Podróby są więc potrzebne, choćby nawet po to, aby obsłużyć tych, których na luksus nie stać.

4. Podróby są również potrzebne dla wszystkich tych, którzy nie radzą sobie z wysoką jakością ze względu na swoją niską samoocenę.

5. Podróby są niezbędne w celu możliwości porównania z oryginałem – oryginału z kopią, jakości z …

6. Podróby o niskiej jakości zapewniają też zajęcie dla osób nie radzących sobie z wymogami etycznego podejścia do klienta obsługiwanego najwyższym poziomem.

7. Podróby zaspakajają również potrzebę zaistnienia dla wszystkich tych, którzy nie potrafią sami niczego stworzyć. Dają też życiową energię i motywacje tym, którzy nie radząc sobie w świecie jakości i wymagań związanych z poziomem oryginału, udowodnić chcą swoją wyższość – w rezultacie zawsze pozostając tylko zwykłą kopią.

8. Dzięki tym powyższym czynnikom można doskonale określić wartość usług oraz ich sens, np.:

  • Podczas gdy zakup i posiadanie złota jest wynikiem braku zaufania do rządów i systemu fiskalnego – oferuje się ludziom kupno złota wraz z gratisowym donosem o zakupie do odpowiednich instytucji państwowych.
  • Podczas gdy posiadanie złota często jest jedynie fundamentem, który traci znaczenie w przypadku braku gwarancji odsprzedaży (najlepiej do producenta bezpośrednio dostarczającego swoje kruszce do dystrybucji) – oferuje się gwarancje odkupu, bez zaplecza kontaktu z producentem sztab Good Delivery, ukrywając fakt, iż gwarancja jest tyle warta co gwarantujący.
  • Podczas gdy poufność i bezpieczeństwo przechowywania wraz z możliwością gwarancji upłynnienia i zamiany na dowolną walutę jest dla posiadaczy metali szlachetnych absolutną podstawą – oferuje się sztaby bez certyfikatu Good Delivery i to z rynku wtórnego, przechowując je dla klientów po uprzednim doniesieniu do polskich urzędów – w polskim banku na terenie Polski.
  • Podczas gdy od dystrybutorów ekskluzywnych i elitarnych oryginałów oczekuje się znajomosci swoich usług posiadając i korzystając samemu z tego co oferuje się innym ludziom jako niezbędne rozwiązanie – podróby tego nie wymagają, ponieważ etyczne podejście prawdy tam nie istnieje, a jedynie zarobek, zysk i jednorazowa radość w wysokości prowizji.

9. Możliwość wyboru pomiędzy oryginałem a podróbą i kopią, między najwyższą jakością a zwykłą tandetą, między sensowną usługą a naciąganą ofertą, pomiędzy prawdziwą wartością, a nadętą teorią, między sensownym rozwiązaniem, a bezsensownym działaniem – jest jednocześnie możliwością wykazania się poziomem świadomości, rozwagi i bystrości umysłu.

Kto i co wybierze, nie wynika z jego finansowych możliwości, tylko z własnej samooceny. Bo każdemu według jego wartości.

10. Kopie i podróby są świadectwem genialności oryginału. Martwić należałoby się wówczas, gdyby nikt nie próbował podrabiać i kopiować takich luksusowych, elitarnych, oryginalnych idei. Bo to oznaczałoby bezwartościowość.

Członkowie i eksperci Valores Veri – Polskiego Instytutu Prawdziwych Wartości oferują jako jedyni w Polsce dokładnie właściwe takie rozwiązanie, a mianowicie Depozyty Metali Szlachetnych złota, srebra, platyny i palladu oraz kosze inwestycyjne Metali Strategicznych. I do tego u oferentów o najwyższym poziomie przejrzystości usług oraz najczęściej międzynarodowo wyróżnianych jako najwyższy poziom poufnych i bezpiecznych usług w Europie i na świecie. U branżowych liderów.

Pozwala to na spokój ducha pod względem pewności usług – jakie można otrzymać wyłącznie u twórcy tych możliwości – a także umożliwia łączenie różnych metali szlachetnych/strategicznych dla światowego przemysłu – inwestycyjnych. Co najważniejsze, te wszystkie metale mają postać fizyczną, a do tego przechowywane są w skarbcach o najwyższym poziomie bezpieczeństwa w składzie celnym w Szwajcarii, poza UE. Daje to nabywcy tych metali przewagę dzięki zaoszczędzonemu VAT na wszystkie metale przemysłowe, łącznie ze srebrem, platyną i palladem. Ponadto metale szlachetne oferowane są po cenach dużych sztab, nawet przy mniejszych ilościach zakupu. To nie może być bardziej sensowne.

Wszystkim czytelnikom życzę zdrowia, sukcesów, wolności i własności – bo tyle Wolności, ile Własności.

Oddany prawdziwym wartościom
Wasz
Piotr S. Wajda

POZNAJ EKSPERTÓW DS. METALI INWESTYCYJNYCH