Dnia 18.01.2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebrani członkowie przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za rok 2015.

W trakcie wyborów do władz Stowarzyszenia nominowani i wybrani zostali:

Prezes Zarządu – Marcin Kołosowski

Wiceprezes Zarządu – Beata Uberna

Wiceprezes Zarządu – Dariusz Żychliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Czesław Dec

Członek Komisji Rewizyjnej – Piotr Niewiadomski

Członek Komisji Rewizyjnej – Paweł Paluchowski

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzymał Piotr S. Wajda