[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

 

Piotr S. WAJDA informuje:

Globalny „pożar lasów”!

Jak się z tym czujesz, widząc, jak świat żyje kłamstwem? Jak możesz wierzyć, że wirtualny świat stworzony przez Fed i inne banki centralne ma coś wspólnego z rzeczywistością? Mamy fałszywe pieniądze, fałszywe rynki, fałszywe firmy, fałszywe banki, fałszywe odsetki, dochód z rachunków, fałszywe emerytury, fałszywe ubezpieczenie społeczne, fałszywe aktywa, fałszywą pandemie, fałszywe pakiety ratunkowe, fałszywe budynki, fałszywych nauczycieli, fałszywe wakacje, fałszywe samochody itp., które w całości również produkują fałszywe życie dla większości z nas. Wszystkie te fałszywe wartości materialne wytworzyły również fałszywe wartości moralne i etyczne.

 

Wszystko to tylko złudzenie

Teraz możesz zapytać, jakby to wszystko mogło wyglądać wtedy, gdyby można było tego dotknąć, ufizycznić i doświadczyć. Tym, którzy nie rozumieją, że wszystko jest tylko pozorem, należy powiedzieć, że wkrótce wszyscy zobaczymy, jak źle to wyglądało dotychczas. Ponieważ wiele rzeczy, które postrzegaliśmy jako prawdziwe, były iluzoryczne, za co będzie trzeba zapłacić „Podatek od Złudzeń”.

Iluzję definiuje się jako „akt oszustwa” lub „coś, co stwarza fałszywe lub mylące wyobrażenie o rzeczywistości”. I dokładnie z tym mamy do czynienia. Świat został wprowadzony w błąd, a my myśleliśmy, że wszystko jest prawdziwe.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Deep State straci kontrolę

Niektórzy mają wrażenie, że wszystko się po prostu jakoś potoczy i że pod kontrolą iluzorycznego państwa będziemy żyć w totalitarnym świecie. Mało kto zdaje sobie sprawę, że stan ten, jak i mocarstwa całkowicie stracą kontrolę. Struktury te są całkowicie zależne od świata, w którym mogą kontrolować wszystko poprzez dług i sztuczny system monetarny, który stworzyli. Jednak pragnę tutaj zapowiedzieć jednoznacznie, że ten pozorny system będzie się teraz implodował.

 

Miliardy dolarów pójdą z dymem

Podczas tego kryzysu, który dopiero się rozpoczął, obecny rynek finansowy, instrumenty pochodne i zobowiązania bez pokrycia (ubezpieczenie zdrowotne, emerytury) dosłownie znikną. Mówimy tutaj o miliardach dolarów. Kwota zależeć będzie od tego, ile długu pozostanie, zanim wszystko się zapadnie, ponieważ anulowane będą również długi.

Gdy dług spada do zera, aktywa finansowane które wynikają z tego długu również tracą od 90% do 100% ich rzeczywistej wartości. W tym momencie świat odkryje, że wszystkie rzeczy, które naszym zdaniem miały jakąś wartość, są w rzeczywistości bezwartościowe, i były jedynie wyceniane bezwartościowym środkiem płat-niczym.

W tym scenariuszu ci, którzy kontrolują środek płatniczy, stracą moc, ponieważ maszyny drukarskie przestaną działać, a środki płatnicze przepadną. Po upadku obecnego systemu monetarnego zniknie również finansowanie dłużne, a wszystkie instytucje finansowe pożyczą tylko to, co jest dla nich faktycznie dostępne, w formie depozytów, tak, jak miało to miejsce na początku bankowości 4000 lat temu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Większość z nas z trudem wyobraża sobie ten dystopijny system, ponieważ rzuciłby nas on w zupełnie inny świat. Możliwe jest również, że cały system nie zresetuje się od razu, tylko stopniowo w dłuższym okresie czasu – czego raczej ze względu na ograniczenia umysłowe opinii publicznej należy się spodziewać. Lecz obawiam się, że bez względu na mentalny niedorozwój mas, wszystko może się zdarzyć bardzo szybko. Jedyne, co jest jasne, to to, że świat przechodzi obecnie długoterminowy kryzys, którego nigdy wcześniej nie widziano – na poziomie globalnym. Rozpoczęła się pierwsza faza tego spadku, który będzie miał absolutnie druzgocące konsekwencje dla świata. Choć może się to wydawać niewiarygodne, jest to jedyny możliwy rozwój.

Nic nie będzie takie jak wcześniej

Wkrótce okaże się fałsz obecnego systemu. Oto niektóre oczywiste przykłady tego, co ostatecznie oznacza ta fałszywa lub wprowadzająca w błąd idea rzeczywistości:

1. Praca – stopa bezrobocia, która obecnie wynosi od 15% do 39% w zależności od metody obliczania, zostanie ustalona na stałe. Wielu pracowników i samo zatrudnionych nie odzyska pracy. Państwo natomiast nie ma pieniędzy, aby zapłacić tym ludziom. Utworzone pieniądze są iluzją i mają zerową wartość.

Na przykład Wielka Brytania: 50% dorosłej populacji jest obecnie opłacane przez państwo – w formie zasiłków, zasiłków dla bezrobotnych, ale także urzędników państwowych i osób otrzymujących emerytury państwowe. Oczywiście taka sytuacja nigdy nie może trwać wiecznie! Płacenie nieproduktywnym ludziom bezwartościowymi pieniędzmi nie tworzy trwałego i stabilnego społeczeństwa. A to dotyczy również innych krajów. Może powinienem napisać – wszystkich?

2. Emerytury – fundusze emerytalne nie przetrwają. Łączą one 3 główne klasy aktywów – akcje, obligacje i nieruchomości. Wszystkie trzy klasy skutecznie stracą większość swojej wartości. Wszystkie niefinansowane (finansowane z rezerw) systemy emerytalne pozostaną niewypłacalne, ponieważ nie będzie pieniędzy na wypłaty emerytom.

3. Linie lotnicze – Wiele linii lotniczych upadnie – zbankrutuje. Działalność pozostałych firm będzie niezwykle kosztowna, więc nastąpi znaczny wzrost cen biletów lotniczych. Z powodu wyższych kosztów lotu mniej osób będzie latać. Będzie znacznie mniej podróży służbowych, ponieważ ludzie właśnie zdali sobie sprawę, że spotkania i konferencje można odbywać za pośrednictwem Zoom i Skype.

4. Hotele, turystyka – Z powodu wysokiego bezrobocia i wysokich kosztów turystyka drastycznie spadnie. Turystyka masowa całkowicie wymrze. Zmniejszy się również działalność konferencyjna – żywe źródło dochodów hoteli. Zostanie on w dużej mierze zastąpiony wideokonferencjami. Większość luksusowych hoteli zniknie z rynku.

5. Biura – duże biura biznesowe znikną z centrów miast. Jak świat odkrył podczas kryzysu chińskiego mikroba, praca w domu może być niezwykle wydajna i przyjemna. Praca w domu jest również lepsza dla życia rodzinnego. Biura na otwartym planie znikną, zamiast tego będą mniejsze, które ze względu niższych kosztów nie muszą znajdować się w centrum miasta. W rezultacie będzie mniej osób dojeżdżających do pracy, mniej zanieczyszczeń powietrza i lepsza jakość życia.

6. Duże miasta – duże miasta i obszary metropolitalne będą wykorzystywane znacznie rzadziej. Kiedy ludzie pracują w domu lub w małych biurach regionalnych, duże miasta kurczą się i stają się miastami duchów. Zmniejszy się handel detaliczny w dużych miastach.

7. Duże firmy – wiele z nich jest podzielonych. Globalizacja z dominującymi dużymi firmami zniknie. Poszczególne kraje staną się bardziej niezależne i samowystarczalne przy zwiększonej produkcji regionalnej i krajowej.

8. Bankowość i finanse – większość dużych banków zniknie wraz z implozją systemu finansowego. Bez ogromnego zadłużenia, instrumentów pochodnych i zadłużenia banki zaczną działać tam, gdzie zaczęły – finansowanie handlu, handel i przemysł. Nie będzie już banków inwestycyjnych ani handlu na własny rachunek. Banki centralne znikną lub odegrają znacznie mniejszą rolę.

Nie będzie już manipulacji pieniędzmi ani stopami procentowymi. Wahania rynku będą zależeć od podaży i popytu i nie będą interweniowane przez banki centralne.

Wiem, że niektóre kwestie brzmią jak pobożne życzenia. Ale to naturalna reakcja na obecny system finansowy, która jest zła i chora – czysta patologia.

9. Fundusze hedgingowe i fundusze private equity – Ci uczestnicy rynku znikną, ponieważ oni również są całkowicie zależni od ogromnego finansowania dłużnego i zadłużenia. Nie będą już mieć miejsca w systemie opartym na cennych pieniądzach. Większość funduszy hedgingowych zniknie już w nadchodzącym załamaniu, podczas masowego upadku ich kontrahentów, a instrumenty pochodne staną się bezwartościowe. Firmy private equity zniszczyły wiele dobrych firm, zadłużając je i zabierając im ich cały kapitał spółki.

Powyższa lista może być znacznie dłuższa, ale chciałem jedynie dać Wam mały przedsmak na zmiany, które będą miały miejsce w nadchodzących latach i dekadach. Oczywiście będzie to proces krok po kroku, ale pierwsze kroki mogą się szybko odbyć, ponieważ duża część systemu finansowego nie przetrwa zbliżających się wstrząsów.

Świat potrzebuje globalnego „pożaru lasu”

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Przejście ze świata, który kręci się wokół złudnej naiwności mas i opiera się na fałszywych wartościach, będzie druzgocące. Ale nie ma innego sposobu, aby zakończyć erę fałszywych pieniędzy i błędnych przesłanek. Potrzebujemy prawdziwego „pożaru lasu”, który spali wszystko do cna, a tym samym utoruje drogę zdrowszemu, bardziej stabilnemu światu ze świeżymi pędami.

W każdym razie przejście od systemu chorego do dobrze ugruntowanego, zdrowego systemu, nie będzie możliwe bez wielkiego cierpienia. Ale to kara, którą świat musi znosić. Wielu będzie cierpieć, a wielu umrze przedwcześnie w wyniku ubóstwa, głodu, i chorób. Zakres tej dewastacji będzie wielokrotnie większy niż konsekwencje chińskiego mikroba.

To też minie

Globalna gospodarka zawsze była cykliczna – o czym mówię od piętnastu lat na moich wykładach, i o czym pisałem w moich artykułach i książkowych publikacjach. Gdyby pozwolić na określenie długości i amplitudy tych cykli na podstawie naturalnych praw podaży i popytu, nie byłoby takich ekstremów, jakich doświadczamy dzisiaj. Ale kiedy ludzkość interweniuje, w formie agencji rządowych i banków centralnych, cykle te rozwijają się ekstremalnie – z czasem z katastrofalnymi konsekwencjami, jakich wkrótce świat doświadczy.

Ale nie zapominaj: „To też minie”. Jeśli świat przejdzie na drugą stronę, będzie lepszy. Wiele rzeczy ulegnie poprawie, takich jak wartości rodzinne, a także wartości moralne i etyczne. Bliskie grono rodziny i przyjaciół będzie miało kluczowe znaczenie w nadchodzących trudnych czasach. I nie zapominaj, że tak wiele rzeczy w życiu nic nie kosztuje – takich jak przyjaźń, rozrywka, przyroda, muzyka i książki. Kupowanie fanaberii technicznych i podróżowanie na drugi koniec świata daje nam krótkotrwałą, przejściową przyjemność.

 

Rynki

 

Akcje

Rynki akcji wkrótce przyniosą światu kolejny szok. 12 lutego byliśmy świadkami najwyższego poziomu bańki w Dow, a następnie 38% spadek ceny o ponad 11 000 punktów. W świecie tak zwanych inwestorów zakłada się ożywienie w kształcie litery V lub w kształcie litery U. Cóż by innego… Niestety, nie będzie ani jednego, ani drugiego. Zamiast tego pojawią się kolejny poważny spadek ceny. I prawdopodobnie, dopóki się nie zatrzyma, będzie większy niż pierwszy. Jedno jest pewne: rynki akcji, podobnie jak gospodarka, są teraz na początku trendu spadkowego, który mieć będzie druzgocące skutki. Ten zastój nie ustanie, dopóki „zapasy wirtualnych środków” faktycznie nie stracą więcej niż 95%.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Metale

Jak mówię na moich prelekcjach i napisałem w moich książkach, świat dopiero zaczyna odkrywać, że papierowe pieniądze nie przetrwają, jeśli nawet banki centralne chciałyby zadrukować się na śmierć. Złoto i srebro pokazały nam to w ciągu ostatnich 20 lat. A teraz otrzymujemy wyraźne sygnały, że wzrostowe tendencje metali znacznie przyspieszą – że to dopiero początek.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Jeśli chcesz, aby twoje oszczędności przetrwały nadchodzący kryzys, trzymaj fizyczne metale szlachetne – jako pieniądze, oraz zadbaj o to, abyś należał do zwycięzców tego kryzysu, inwestując w fizyczne metale strategiczne, które dla wszelkich branży przemysłowych są bezwzględnie niezbędne. Nie przechowuj ich w systemie bankowym, który raczej nie przetrwa. Srebro przoduje w obecnych wzrostach cen metali, a to dobry znak, ponieważ srebro jest wiodącym wskaźnikiem dużych ruchów metali. Srebro będzie poruszać się wielokrotnie szybciej niż złoto, ale nie zapominaj, że przy odpowiedniej dywersyfikacji (o której napisałem książkę „Skazani na Zyski”)

korzyści wynikające z drastycznych wzrostów wartości wszystkich tych najistotniejszych dla naszego świata metali będą znacznie stabilniejsze i większe.. Więc jeśli chcesz spać spokojnie, powinieneś mieć odpowiednią dywersyfikacje tych wszystkich metali inwestycyjnych.

Nie myśl o tym, o ile te metale pójdą w górę. Nawet przy dzisiejszych pieniądzach liczby, które wymyślisz, nie będą wystarczająco duże. A w hiperinflacyjnych pieniądzach ruchy cen będą rosły wykładniczo – mierzone w bezwartościowych pieniądzach. Więc nie patrz na wartość złota i srebra w dolarach lub euro. Pamiętaj tylko, że złoto i srebro to jedyne pieniądze, które wszystko przetrwały w historii ludzkości. Jest to zatem najlepsza forma ochrony aktywów, i jedyna ochrona przed bankructwem.

Wszystkie inne formy inwestycyjne wraz z ich rolą i znaczeniem podczas obecnego kryzysu, łącznie z nieruchomościami którym poświęciłem pięć rozdziałów mojej bestsellerowej pozycji książkowej z roku 2018 „Skazani na Zyski ” – opisałem właśnie w nadmienionej ‎publikacji.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Video_Widget”][/siteorigin_widget]

Wyszukaj odpowiedniego partnera z twojego regionu, który jako certyfikowany ekspert ds. metali szlachetnych oraz metali strategicznych, będzie mógł ci pomóc w dostępie do jedynych w swoim rodzaju, niepowtarzalnych usług i możliwości posiadania fizycznych wartości, od których uzależniony jest światowy system finanowo-monetarny, przemysł i gospodarka. Znajdziesz ich na stronie internetowej Valores Veri – Polski Instytut Prawdziwych Wartości.

 

Wszystkim czytelnikom życzę Sukcesów, Własności i Wolności! Bo tyle Wolności ile Własności.

Wasz PIOTR S. WAJDA

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Cta_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]