Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
UCZCIWOŚĆ
SPRAWIEDLIWOŚĆ

Te trzy wymienione powyżej wartości są fundamentem działania Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytutu Prawdziwych Wartości, organizacji pozarządowej, której misją jest rozwijanie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie fundamentu Fizycznej Ekonomii jakim są Prawdziwe Wartości.

Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości to niezależna organizacja pozarządowa powołana, by chronić i reprezentować interesy zrzeszonych w niej osób fizycznych i prawnych. Stowarzyszenie powstało w roku 2014 z inicjatywy 16 współzałożycieli. Od początku istnienia nawiązaliśmy współpracę z dziesiątkami stowarzyszeń, izb, fundacji, klubów biznesowych, setkami struktur sprzedażowych, tysiącami pośredników handlowych, a w naszych szkoleniach, wykładach, seminariach czy warsztatach wzięło udział już dziesiątki tysięcy uczestników.

Jesteśmy dumni będąc pierwszą i największą organizacją w Polsce, zrzeszającą specjalistów w dziedzinie bankowych rozwiązań zabezpieczenia majątku. Założycielami oraz pierwszymi członkami są osoby wywodzące się między innymi ze świata finansów, bankowości oraz z rynku nieruchomości i handlu, którzy po oszacowaniu realiów związanych z globalnym systemem finansowo-monetarnym odnaleźli swe powołanie w edukacji z zakresu Prawdziwych Wartości będących fundamentem Fizycznej Ekonomii.

Polski Instytut Prawdziwych Wartości działa na terenie całej Polski współprowadząc Kluby Ekonomii Fizycznej, na których przekazywane są podstawowe elementy wiedzy w temacie funkcjonowania oraz możliwości związanych z Prawdziwymi Wartościami.

Dzięki nam już wielu przedsiębiorców oraz osoby prywatne skorzystały z możliwości poufnego budowania bezpiecznej rezerwy majątku, dzięki niezależności geopolitycznej niwelując ryzyko bycia wywłaszczonym z posiadanego majątku.

Zapraszamy do przyłączenia się do nas