DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Oświadczam, że znana jest mi treść Statutu Stowarzyszenia i deklaruję wstąpienie do Stowarzyszenia Valores Veri Polski Instytut Prawdziwych Wartości z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Barbakan 4a/9. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień, zadań i celów statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia. Deklaruję opłacenie składki członkowskiej adekwatnej do rodzaju członkostwa wraz ze złożeniem deklaracji:
 

Wypełnij deklaracje:


Składam deklarację członkostwa w Polskim Instytut Prawdziwych Wartości
email marketing powered by FreshMail

Wysokość Składek Rocznych*

Członek Zwyczajny 300 PLN

Członek Wspierający 10.000 PLN

 

 

*składka roczna obowiązuje za rok kalendarzowy.